ROTANIZ Sürdürülebilir PROJELERDEN Ayrılmasın...

Proje Mentorluğu

Proje geliştirmede yeni bir hizmet yöntemi olan mentorluk ile müşterilerimizin kendi fikirlerini kurgulamada ve kendi projelerini kendileri tasarlayarak kendi ürün/hizmet çıktılarını elde etmeyi sağlatan bir yöntemdir Proje Mentorluğu...

Fikirlerinizin ve projelerinizin; Proje Mentorunun yönlendirmesi ile edinilmiş tecrübelerin sizin tarafınızdan tekrardan deneyimlenmesine ihtiyaç duymaksızın geliştirilmesidir. Böylece kaybedeceğiniz büyük zaman ve yüklü maliyet size kalacaktır.


AR-GE ve İNOVASYON EKOSİSTEMİ ÇERÇEVESİNDEKİ MENTORLUK HİZMETLERİMİZHorizon 2020: AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı


Erasmus+ Programı KA1, KA2 ve KA3: AB Hayatboyu Öğrenme Programları

EUREKA ve Eurostars (Avrupa Yıldızları) Ar-Ge Hibe Programları
 
(Büyük İşletmeler ve KOBİ'ler için)


 
Ar-Ge, İnovasyon (Yenilik) ve Teknoloji Yönetimi
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Yönetimi
MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi) Programları
Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları

(Özellikle Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile İlgili Programlar)


 
Fizibilite (Yapılabilirlik) Etüdü: Yatırım Projeleri
İş Planı (Business Plan)
Stratejik Plan/Planlama
KOBİ DanışmanlığıULUSAL AR-GE ve YENİLİK DESTEKLERİ HİBE PROGRAMLARI HİZMETLERİMİZTÜBİTAK TEYDEB Programları

(Büyük İşletmeler ve KOBİ'ler için)
Kıdemli Danışman ve Proje Mentoru: End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN
          
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TEYDEB 2.0 Yenilik Destek Programı
Kıdemli Danışman ve Proje Mentoru: End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN
          
SADE: Sanayi Destekleri (Genel SADE, Tematik SADE) Çağrıları
AYDE: Arayüz Destekleri Çağrıları
        

KOSGEB KOBİGEL, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
(Girişimciler ve KOBİ İşletmeleri için)
Kıdemli Danışman ve Proje Mentoru: End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN
                    
KOBİGEL - KOBİ Geliştirme Programı
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
Endüstriyel Uygulama Programı

          

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Programları 
(Sanayi ve KOBİ İşletmeleri için)
Kıdemli Danışman ve Proje Mentoru: End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN