ROTANIZ Sürdürülebilir PROJELERDEN Ayrılmasın...

Performans Göstergeleri

Referans Tarih: 31 Temmuz 2018

Proje Danışmanlığı/Mentorluğu için Başarı Göstergelerimiz (KPI: Key Performance Indicator)

PCM (Proje Döngüsü Yönetimi)
AB Fonları: Horizon 2020, Erasmus+ ve EaSI
Programı, MFİB, EUREKA Programı, …
Türkiye: Bölgesel Kalkınma Ajansı Programları
128 Proje
Ar-Ge ve İnovasyon
TÜBİTAK ve KOSGEB Programları
28 Proje
Stratejik Planlama
6 Proje
Toplam Kalite Yönetimi
21 ProjeProje Yazma Eğitimi için Başarı Göstergelerimiz (KPI: Key Performance Indicator)

PCM (Proje Döngüsü Yönetimi)
AB Fonları: Horizon 2020, Erasmus+ ve EaSI
Programı, MFİB, EUREKA Programı, …
Türkiye: Bölgesel Kalkınma Ajansı Programları
673 Gün 4.326,50 Saat 3.976 Kişi 1.399 Organizasyon
Ar-Ge ve İnovasyon
TÜBİTAK ve KOSGEB Programları

65 Gün
399,50 Saat
475 Kişi
392 Organizasyon
Stratejik Planlama
Stratejik Plan, İş Planı, SWOT Analizi
33,5 Gün
209 Saat
355 Kişi
38 OrganizasyonProje Değerlendirme için
Başarı Göstergelerimiz (KPI: Key Performance Indicator)


AB (Avrupa Birliği) Hibe Programları
176 Proje
Türkiye'deki Ulusal Programlar ve Bölgesel Kalkınma Ajansı Hibe Programları
264 Proje


Başarı Göstergelerimizi doğrulamak için lütfen iletişime geçiniz:
iremc@iremcproje.com