ROTANIZ Sürdürülebilir PROJELERDEN Ayrılmasın...

iremC HAKKINDA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Üyesi / Sicil No: 945363

İlkelerimiz:

independencebağımsızlık: Tüm çalışmalarımızı, bağımsızlık ilkesi ile hareket ederek hiçbir yere bağlı olmadan tarafsız şekilde yürütürüz.
reliabilitygüven: Müşterilerimiz ile aramızdaki etkileşim ve iletişim, güven ilkesine dayalı olarak sürdürülür. Müşterilerimizin bize olan güven algısı, müşterilerimizin başarı yolculuğunun başından sonuna ve sonrasına kadar geçen tüm süreci kapsar.
ethicsahlak: Tüm işlerimizde temel ahlak ilkeleri ile hareket ederek insanların temel adalet ve değer yargılarının dışına çıkmayız.
methodologyyöntembilim: Subjektif ve soyut düşünce temeline dayanan yöntemler ile değil, bilimsel temeller ve başarılı pratik uygulamalar çerçevesinde yöntembilim ilkesi ile tüm çalışmalarımızda yöntemli/sistemli/mantıklı çalışmalar gerçekleştiririz.
ConfidentialityGizlilik: Müşterilerimizin her türlü bilgisi, dokümanı, belgesi, yöntemi, fikri vb. mülkiyeti Gizlilik ilkesi ile tamamen gizli tutulur. Bu Gizlilik müşterilerimiz ile bizim aramızda bir mahremiyet içerir. 
Hakkımızda:

Türkiye'deki, Avrupa'daki ve dünyanın diğer coğrafyalarındaki danışmanlık ve eğitim hizmetleri sektöründe AR-GE ve İnovasyon Ekosistemi, AB İnovasyon Programları ve Kalkınma Ajansları Hibe Programları için Özgün Proje Danışmanlık, Bağımsız Proje Değerlendirme, Proje Yazma Eğitimi ve Proje Mentorluğu hizmetleri ile TAZE BİR SOLUK olmak ve müşterilerimizin OKSİJEN KAYNAKLARIna katkıda bulunmak için varız. 1997 yılında tohumlarını atmaya başladığımız, 2001 yılında filizlerini vermeye başlayan, 2007 yılında Türkiye genelinde gelişen, 2009 yılından 2012 yılına kadar ise uluslararası düzeyde ilerleyen proje yazımı, yürütmesi ve değerlendirmesi alanındaki hizmetlerimizi yeni bir tüzel kişilikte konumlandırmaya karar verdik. Bu kararımızla edindiğimiz tecrübelerimizi, gözlemlerimizi ve ayırt edici farklılığımızı artık uzmanlık düzeyinde müşterilerimizle paylaşmak için 3 Temmuz 2012 tarihinde iremC Proje Atölyesini kurduk. Ne kadar müşterimiz bizim sayemizde TAZE BİR SOLUK alırsa, müşterilerimizin OKSİJEN KAYNAKLARIna o kadar katma değer sağlamış olacağız.

Müşterilerimiz soluk aldıkça, biz zaten var olacağız!


MUTFAK = Çalışma Metodumuz:

Araştırmanın temeli GÖZLEM ve DENEYdir. 

Bilimsel araştırmalarda ise 
TÜMEVARIM (Induction) ve TÜMDENGELİM (Deduction)
 yöntemi bilim adamları tarafından yıllardır kullanılmaktadır. Tanımlarını ise kısaca şu şekilde tekrar etmekte fayda vardır:

TÜMEVARIM: Düşüncenin mantıklı bir şekilde özelden genele, parçadan bütüne doğru gelişen bir yöntemle oluşturulmasıdır.

TÜMDENGELİM:
Bütüne bakarak daha alt olgular veya parçalar hakkında çıkarsamalar yapmaktır.

İşte iremC Proje Atölyesi tarafından geliştirilmiş ve fikri mülkiyet hakları ile koruma altına alınmış olan TümTüm©Yöntemi hizmetlerimizde kullandığımız ve tamamen tarafımızdan müşterilerimize özgün olarak geliştirilmiş yeni bir yöntemdir. Bu yöntem ile tüm çalışmalarımızda öncelikle tümevarım yöntemi ile problemin tek bir mantıklı bütüne dönüştürülmesi gerçekleştirilir. İkinci aşamada ise tümdengelim yöntemi ile bu mantıklı bütün bölünerek anlamlı parçalara dönüştürülür. Sonrasında ise, henüz tasarımsal aşamada olan ve yine fikri mülkiyet hakları ile koruma altına almış olduğumuz ProjeSimülasyonu© programımız ile TümTüm© Yöntemi'nin benzetimi gerçek zamanlı bir proje benzetimine dönüştürülecektir.

Proje atölyemizde fikirleri projelere dönüştürürken, 
TÜMEVARIM ve TÜMDENGELİM 

yöntemlerini eşzamanlı olarak kullanarak projelerin sonuçlarını somut göstergeler olarak tanımlamak ve bu göstergelerin katma değerlerini ölçülebilir şekilde planlamak hizmet yaklaşımımızın (mutfağımızın) temel ayırt edici özelliğidir.