ROTANIZ Sürdürülebilir PROJELERDEN Ayrılmasın...

Proje Yazma Eğitimi


AR-GE ve İNOVASYON 
EKOSİSTEMİNDEKİ 
EĞİTİM HİZMETLERİMİZ


 

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Eğitimleri

Temel ARGE | Uygulamalı Temel Düzey
Eğitim Yöntemi: Yenilikçi Ürün/Hizmet Geliştirme için Kabul-Tamamlanmış Örnek Ar-Ge Projesi İnceleme Çalışması

Orta Düzey ARGE | Örnekolay Uygulamalı Orta Düzey
Eğitim Yöntemi: Yenilikçi Ürün/Hizmet Geliştirme için Örnek Başvuru Formunda Ortaklaşa Ar-Ge Projesi Yazma Çalışması

İleri Düzey ARGE | Gekçekolay Uygulamalı ve Bilgisayar Temelli İleri Düzey (Uzmanlık Seviyesi)
Eğitim Yöntemi: Yenilikçi Ürün/Hizmet Geliştirme için Bilgisayarda Başvuru Formunda Ar-Ge Projesi Yazma Çalışması

TEYDEB 2.0 Yenilik Destek Programı (SADE/AYDE) | Gekçekolay Uygulamalı ve Bilgisayar Temelli İleri Düzey (Uzmanlık Seviyesi)
Eğitim Yöntemi: Yenilikçi Ürün/Hizmet Geliştirme için Bilgisayarda Başvuru Formunda Ar-Ge Projesi Yazma Çalışması

AB Horizon 2020 Programı ve EUREKA (Eurostars-2, ...) Programları | Gekçekolay Uygulamalı ve Bilgisayar Temelli İleri Düzey (Uzmanlık Seviyesi)
Eğitim Yöntemi: Yenilikçi Ürün/Hizmet Geliştirme için Bilgisayarda Başvuru Formunda Ar-Ge Projesi Yazma Çalışması

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ ve 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programları | Gekçekolay Uygulamalı ve Bilgisayar Temelli İleri Düzey (Uzmanlık Seviyesi)
Eğitim Yöntemi: Yenilikçi Ürün/Hizmet Geliştirme için Bilgisayarda Başvuru Formunda Ar-Ge Projesi Yazma Çalışması


Eğitmen: End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN | Kıdemli Proje Uzmanı / Mentor 


NOT: Yenilikçi Ürünlerin/Hizmetlerin Gizliliği için Ortak Yazım Çalışması YapılMAMAKtadır. Bireysel Proje Yazımı Yapılmaktadır. Eğer kurum/kuruluş içi eğitim olursa, o zaman atölye grup çalışmaları yapılabilmektedir.


 
AB ve BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI HİBE PROGRAMLARI için EĞİTİM HİZMETLERİMİZProje Döngüsü Yönetimi (PDY-PCM) ve Hibe Programları için Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimleri 

Temel PCM |
Uygulamalı Temel Düzey
Eğitim Yöntemi: Proje Fikirleri Geliştirme için Atölye Grup Çalışmaları

Orta Düzey PCM | Örnekolay Uygulamalı Orta Düzey
Eğitim Yöntemi: Proje Fikirleri Geliştirme için Atölye Grup Çalışmaları ve Grupların Proje Sunumları
 
İleri Düzey PCM | Gerçekolay Uygulamalı ve Bilgisayar Temelli İleri Düzey (Uzmanlık Seviyesi)
Eğitim Yöntemi: Proje Fikirleri Geliştirme için Atölye Grup Çalışmaları ve Grupların Proje Sunumları (Bilgisayarda Başvuru Formu ile Örnek Proje Yazımı)

AB Erasmus+ 2014-2020 Programı KA1, KA2 ve KA3 | Gerçekolay Uygulamalı ve Bilgisayar Temelli İleri Düzey (Uzmanlık Seviyesi)
Eğitim Yöntemi: Proje Fikirleri Geliştirme için Atölye Grup Çalışmaları ve Grupların Proje Sunumları (Bilgisayarda Başvuru Formu ile Örnek Proje Yazımı)

AB BlackSea Sınırötesi İşbirliği Karadeniz Havzası 2014-2020 Programı | Gerçekolay Uygulamalı ve Bilgisayar Temelli İleri Düzey (Uzmanlık Seviyesi)
Eğitim Yöntemi: Proje Fikirleri Geliştirme için Atölye Grup Çalışmaları ve Grupların Proje Sunumları (Bilgisayarda Başvuru Formu ile Örnek Proje Yazımı)


Eğitmen: End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN | Kıdemli Proje Uzmanı / Mentor 


Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Eğitimi

Bağımsız Proje Değerlendirme | Uygulamalı Örnekolay
Eğitim Yöntemi: Örnek Proje Teklifinin Değerlendirme Kriterlerine Göre Değerlendirme Çalışması

Eğitmen: End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN | Kıdemli Proje Uzmanı / Mentor 


Stratejik Planlama, SWOT Analizi Geliştirme Yöntemleri ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi

Stratejik SWOT-FÜTZ | Uygulamalı Örnekolay
Eğitim Yöntemi: Kurum/Kuruluş için Atölye Grup Çalışmaları ile SWOT-FÜTZ Analizi Çalışması
 
Stratejik Planlama | Uygulamalı Örnekolay
Eğitim Yöntemi: Kurum/Kuruluş için Atölye Grup Çalışmaları ile Taslak Stratejik Plan Hazırlama Çalışması

Eğitmen: End. Yük. Müh. İbrahim COŞKUN | Kıdemli Proje Uzmanı / Mentor